Duyurular NECLA TEVFİK KARADAVUT TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ KANTİN VE YEMEKHANE İHALE İLANIDIR.

NECLA TEVFİK KARADAVUT TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ KANTİN VE YEMEKHANE İHALE İLANIDIR.

Necla tevfik karadavut teknik ve endüstri meslek lisesi

kantin ve yemekhane ihale ilanıdır.

 

NECLA TEVFİK KARADAVUT TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ

KANTİN VE YEMEKHANE İHALE İLANIDIR.

               

             1. İHALE EDİLECEK KANTİNİN

BULUNDUĞU İLÇE           

BUCA

OKULUN ADI

Necla Tevfik Karadavut Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

ÖĞRENCİ SAYISI VE ÖĞRENİM DURUMU

 

361 Öğrenci

M2’si

: Kantin 77 m²- Yemekhane255 m²,-mutfak75 m2olmak üzere Toplam=407 m2

 

DURUMU VE DEMİRBAŞI

Kantin Yeri hazır.

İHALE ŞEKLİ

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 51/g maddesine göre pazarlık usulü.

İHALENİN YAPILACAĞI YER

Buca  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonu

İHALE TARİHİ VE SAATİ

2612/2012 Çarşamba Saat 11:00

BİR YILLIK MUHAMMEN BEDELİ

25000 TL

 

2.  KANTİN  İHALESİNE KATILMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER

a)        Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Ziraat Bankası Buca Şubesindeki 34.633.978-5005 nolu hesabına, kiralanacak Okul Kantininin ismi belirtilmek suretiyle yıllık muhammen bedelin % 20’si kadar geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu (Aslı) veya herhangi bir bankadan alınacak Teminat Mektubu.(Aslı) (2886 sayılı Devlet İhale kanununun 26.maddesinde belirtilen değerler teminat olarak kabul edilecektir.)

b)        Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlıktan alınacak İkametgâh İlmühaberi (Aslı),

c)        Nüfus cüzdan örneği (Aslı) veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,

d)   Cumhuriyet Başsavcılığından alınmış olan sabıka kayıt belgesi (Aslı).

e)  Okul Aile Birliğinin Yönetmeliğinin 20/4 maddesi gereğince; “05.06.1986 tarih ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış ustalık belgesi sahibi olmak şartı aranır. Ancak katılımcıların hiçbirisinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda işyeri açma belgesi, kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır.”

             f) Kantin ihalelerine katılacak kişilerden; İzmir Kantinciler esnaf odasından alınacak, adına kayıtlı kantin işletmesi bulunmadığına ve ihaleden men yasağı olmadığına dair belge (Aslı)

g)  Öğrenim Belgesi veya Ehliyet fotokopisi (En az ilkokul veya ilköğretim mezunu olmayanlar ihaleye katılamazlar)

h)  İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen şartname örneği.

ı)   Usulüne uygun olarak hazırlanmış Teklif Mektubu.

 

  1. İhale şartnamesi bedeli 100 Türk Lirası Ziraat Bankası Buca Şubesi 34.633.978-5002 nolu hesabına yatırıldıktan sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Muhasebe bölümünden temin edilebilir.
  2. İhale dokümanı bedelsiz olarak Muhasebe Bölümünde görülebilir.
  3. Teklif ve belgeler şartnamede açıklandığı şekli ile hazırlanarak Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ihale saatine  kadar belge karşılığında teslim edilecektir. Belirtilen gün ve saate kadar dosyasını teslim etmeyenler ihaleye katılamazlar.
  4. İhale üzerinde kalan istekli,  sözleşme yapılmadan önce Esnaf Odasına üyelik kaydını yaptıracak ve üyelik belgesinin bir örneğini idareye teslim edecektir.
  5. İhale üzerinde kalan istekli kararın kendisine tebliğinden itibaren 10 (on) gün içinde kesin teminat ile işletme bedelinin ilk taksitini peşin yatırarak sözleşme imzalayacaktır. Aksi takdirde teminat irat kaydedilir.
  6. Sözleşme her yıl yenilenecektir, bu süre ilk sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren 5 (beş) yılı geçemeyecektir.
  7. İhaleyi kazanan kişi, ihalenin ita amirince onaylandığı tarihten sonraki 7 (Yedi) gün içerisinde bir yıllık kira bedelinin % 50’sini, sözleşme imzalanmadan önce peşin olarak (%80 ini Okul Aile Birliğinin bildireceği banka hesabına, kalan %20 sini Katkı Payı olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün açmış Olduğu Buca Ziraat Bankası Şubesindeki 34633978/5002 nolu hesaba) yatırdıktan sonra, dekontları ile birlikte 5 nüsha kira sözleşmesi, işletme hakkı sözleşmesi ve taşınmaz mal kira şartnamesini onaylanmak üzere ihalenin ita amirince onaylandığı tarihten itibaren EN GEÇ 7 GÜN içerisinde idareye teslim edecektir.
  8. İhale ile ilgili bilgiler teknik şartname ve genel şartnamede detaylı olarak  yer almaktadır.

 

 

 Not: İhale yazısını Word formatında buradan indirebilirsiniz.

 

 Yayın:18.12.2012 - Güncelleme:18.12.2012 - 22:47 - Görüntülenme:2300